Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Copyright

© 2022, de Kunststofspecialist.
Alle intellectuele eigendomsrechten van de documenten in dit bericht of documenten die u in de loop der tijd worden toegestuurd, komen uitsluitend toe aan de Kunststofspecialist of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kunststofspecialist. De bestanden mogen uitsluitend door u worden gebruikt om de Kunststofspecialist panelen en profielen te promoten/verkopen. De documenten mogen niet door derden of voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor toestemming is gegeven door de Kunststofspecialist.